Activity

2023
2023 Feb, 16พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่หลังใหม่ ณ โรงงานเอเออี
2023 Feb, 14Health checkup 2023
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2566)
2023 Jan, 30พิธีกรรมถอดถอนศาลพระพรม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ณ โรงงานเอเออี
2023 Jan, 20Chinese New Year 2023
(เทศกาลตรุษจีนประจำปี 2566)
2023 Jan, 19MERIT 2023
(งานทำบุญประจำปี 2566)
2022
2022 Dec, 16Fire safety training 2022
(ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565)
2022 Dec, 09Outing 2022 & New Year Party 2023 - Full funny & Sleepy Party 2022
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2566 - สนุกเต็มอิ่มและปาร์ตี้ชุดนอน 2565 ณ โบตานีบีช รีสอร์ท)
2022 Nov, 25Business Plan - The Strategy 5y
(แผนธุรกิจ ตอนแผนกลยุทธิ์ 5 ปี)
2021
2021 Dec, 14Fire safety training 2021
(ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2564)
2021 Dec, 02MERIT 2022 at AAE Factory
(งานทำบุญประจำปี 2565)
2021 Aug, 03Vaccined Sinopharm 2nd @Central Festival Pattaya Beach_AAE Engineering
(กิจกรรม ฉีดวัคซีนกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช)
2021 Jul, 28Vaccined Sinopharm 1st @BMC Plus Hospital, Chonburi_AAE Supply
(กิจกรรม ฉีดวัคซีนกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาล บีเอ็มซี พลัส ชลบุรี)
2021 Jul, 13Vaccined Sinopharm 1st @Central Festival Pattaya Beach_AAE Engineering
(กิจกรรม ฉีดวัคซีนกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 1 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช)
2021 Apr, 11Eliminate insects 2021
(ทีมจำกัดแมลงไม่พึงประสงค์ บริษัทในเครือเอเออี)
2021 Mar, 23Job Fair 2021 at 2nd Cavalry Division King's Guard, Bangkok
(มหกรรมจัดหางาน - แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพ)
2021 Mar, 22Letter of Guarantee: LG, Promissory note, LC & Import, Shipping
(หลักสูตร หนังสือค้ำประกันธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, LC & Import, Shipping)
2021 Mar, 18Time attendance, Leave, OT approval, Web site and Corporate Image
(หลักสูตร ระบบออนไลน์ บันทึกเข้า-ออก, การลา, โอที, ข้อมูลเว็บไซต์ และภาพลักษณ์องค์กร)
2021 Mar, 11How to use ERP Mobile Application
(หลักสูตร การใช้งาน ERP Mobile Application)
2021 Mar, 10ISO 45001:2018 HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT - HSSE
(หลักสูตร ISO 45001:2018 ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
2021 Feb, 25How to use ERP IC Module
(หลักสูตร การใช้งาน ERP Module - IC)
2021 Feb, 25How to use ERP OF Module
(หลักสูตร การใช้งาน ERP Module - OF)
2021 Feb, 18Health checkup 2021
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2564)
2021 Feb, 09Laws on safety in electrical work for contractor pursuant Tesco Lotus
(หลักสูตร กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า สำหรับผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส)
2021 Feb, 02Safety work training for contractor pursuant Tesco Lotus
(หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา เทสโก้โลตัส)
2021 Feb, 01How to use Time attendance & Leave, OT approval
(หลักสูตร การใช้งานระบบออนไลน์ บันทึกเข้า-ออกงาน, การลา, โอที และ website)
2021 Jan, 09Disinfection covid-19 at the office (V2)
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในออฟฟิศ สำนักงานใหญ่)
2021 Jan, 09Disinfection covid-19 at the factory (V2)
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในโรงงานเอเออี)
2021 Jan, 09Disinfection covid-19 at the office
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในออฟฟิศ สำนักงาน)
2021 Jan, 09Disinfection covid-19 at store
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในโกดังสินค้า เอเออี)
2020
2020 Dec, 19Outing 2020 & New Year Party 2021
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ณ แคนดี้ เฮ้าส์ รีสอร์ท แสมสาร)
2020 Oct, 25CSR 2020 - Kathin ceremony donation at Wat Nalik Wanaram
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2563 - การบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม)
2020 Sep, 26Job Fair 2020 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bang Na
(มหกรรมจัดหางาน - ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา)
2020 Jul, 15Data collector installation and commissioning by Hisense
(หลักสูตร การติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศ)
2020 Jul, 15Electrical system basic for HVAC
(หลักสูตร ไฟฟ้าเบื้องต้น)
2020 Mar, 31Disinfection covid-19 at the factory
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในโรงงานเอเออี)
2020 Mar, 30Disinfection covid-19 at the office
(พ่นยาฆ่าเชื้อ - โควิด 19 ภายในออฟฟิศ สำนักงานใหญ่)
2020 Feb, 14Health checkup 2020
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2563)
2020 Jan, 11New Year Party 2020_AAE Engineering (Thailand) Co., Ltd.
(งานเลี้ยงปีใหม่ 2563)
2019
2019 Dec, 21New Year Party 2020_AAE Supply & Service Co., Ltd.
(งานเลี้ยงปีใหม่ 2563)
2019 Dec, 13Fire safety training 2019
(ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562)
2019 Dec, 09CSR 2019 - Blood donation at the sanctuary of truth, Pattaya
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2562 - การบริจาคโลหิต @ปราสาทสัจธรรม)
2019 Sep, 11Safety basic and workmen's compensation fund by ECONTHAI
(หลักสูตร ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนเงินทดเเทน)
2019 Sep, 05MERIT - Grand opening at store AAE SP
(ทำบุญเปิดคลังเก็บสินค้าใหม่)
2019 Aug, 15Labour law and update social insurance 2019
(หลักสูตร กฎหมายแรงงาน และอัพเดทประกันสังคม 2562)
2019 Jul, 26Safety training for general and employee pursuant OSHE Act B.E.2544
(หลักสูตร ความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่) ผู้รับเหมา
2019 Jun, 15Team building 2019
(หลักสูตร เรียนรู้คู่คุณธรรม 2562)
2019 Feb, 22Job Fair 2019 at Mungkol Ubon hall - RMUTTO Bang Phra, Sriracha, Chonburi
(มหกรรมจัดหางาน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
2019 Feb, 14Health checkup 2019
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2562)
2019 Jan, 26Outing 2018 & New Year Party 2019
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2562)
2019 Jan, 26CSR 2018 - Cleaning The Public Park
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2561 - ทำความสะอาดโรงงาน)
2018
2018 Dec, 14Fire safety training 2018
(ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2561)
2018 Oct, 19Team building 2018
Leadership & management: Lesson learned! (เรียนรู้จากประสบการณ์)
2018 Sep, 11Safety the occupational at supervisory level
(หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน)
2018 Feb, 14Health checkup 2018
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2561)
2017
2017 Dec, 22Outing 2017 & New Year Party 2018
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2561)
2017 Dec, 22CSR 2017 - Pattaya Beach Cleaning
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2560 - ทำความสะอาดชายหาดพัทยา)
2017 Nov, 17Fire safety training 2017
(ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560)
2017 Aug, 26Team building 2017
Leadership & management: Lesson learned! (เรียนรู้จากประสบการณ์)
2017 Feb, 24Health checkup 2017
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2560)
2017 Jan, 21Outing 2016 & New Year Party 2017
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2560)
2017 Jan, 21CSR 2016 - Mangrove Forest Planting at Sattahip
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2559 - ลูกป่าชายเลน @สัตหีบ)
2016
2016 Dec, 08MERIT - AAE office
(ทำบุญ ประจำปี 2559)
2016 Dec, 02Safety training for Crane by lotus
(หลักสูตร การใช้เครน และความปลอดภัย)
2016 Nov, 06Team building 2016
Leadership & management: Teamwork (การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม)
2015
2015 Oct, 30CSR 2015 - Donating and lunch at Karunyawet's house, Chonburi
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2558 - บริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้ อาหารกลางวัน ณ บ้านการุณยเวศม์)
2014
2014 Feb, 12Health checkup 2014
(ตรวจสุขภาพประจำปี 2557)
2014 Jan, 01CSR 2014 - Pattaya beach cleaning with students from Banglamung school
(กิจกรรมเพื่อสังคม 2557 - ทำความสะอาดชายหาดพัทยาร่วมกับสถานศึกษา โรงเรียนบางละมุง)
2013
2013 Dec, 21Outing 2013 & New Year Party 2014
(กิจกรรมสันทนาการ & งานเลี้ยงปีใหม่ 2557)